فیلم/ سیستان و بلوچستان در چنبره طوفان گرد و غبار – مشرق نیوزدین