ملی پوش عراق پیشنهاد استقلال را تائید کرد – مشرق نیوزدین