نمره فنی متوسط آزمون در هفته ششم +عکس – مشرق نیوزدین