چه کسانی خواستند نامشان در دیوان حسین (ع) نوشته شود – مشرق نیوزدین