مشرق نیوز – عکس/ دختران افتخارآفرین ایران زمین
دین